BAUSW Blog
Novinky, tipy a strategie pro efektivní práci.

Whistleblower software a legislativa EU

V době, která se vyznačuje rostoucím důrazem na podnikovou etiku a transparentnost, si organizace musí udržet náskok tím, že zavedou robustní mechanismy interního výkaznictví. BAUSW Whistleblower software nabízí inovativní řešení, které nejen zajišťuje shodu s legislativními požadavky, ale také podporuje kulturu integrity ve vaší společnosti. V tomto příspěvku na blogu prozkoumáme význam softwaru pro oznamovatele a prodiskutujeme legislativní požadavky, které z něj činí základní nástroj pro podniky.

Proč je whistleblower software důležitý

Whistleblower software umožňuje zaměstnancům a zúčastněným stranám hlásit jakékoli potenciální pochybení, nezákonné činnosti nebo porušení předpisů v rámci společnosti. Tato platforma poskytuje bezpečný a důvěrný kanál pro podávání zpráv a chrání identitu oznamovatele. Proč by to mělo být na radaru vaší společnosti:

 1. Směrnice EU o whistleblowingu
  Směrnice EU o whistleblowingu (EU) 2019/1937, zavedená za účelem ochrany oznamovatelů, nařizuje některým organizacím, aby zavedly účinné interní kanály pro podávání zpráv. Software BAUSW Whistleblower dokonale splňuje tyto požadavky a zajišťuje bezproblémovou shodu.

 2. Právní ochrana
  Pro společnosti může zavedení programu oznamovatelů poskytnout právní ochranu. Dodržování příslušných zákonů je zásadní, protože může výrazně snížit právní rizika a případné pokuty.

 3. Zachování dobrého jména
  Na image firmy záleží. Okamžité řešení jakéhokoli pochybení nebo neetického chování prostřednictvím programu pro oznamování může pomoci udržet pověst vaší společnosti a image značky.

 4. Kultura odpovědnosti
  Podněcování zaměstnanců, aby hlásili obavy bez strachu z odvetných opatření, podporuje kulturu odpovědnosti a odpovědnosti, což může mít pozitivní dopad na celkovou organizační etiku.

Legislativní požadavky

Implementace Whistleblower softwaru není už jen dobrovolné; nyní je to zákonný požadavek v mnoha evropských jurisdikcích. Mezi klíčové regulační požadavky patří:

 • Směrnice EU o whistleblowingu
  Od prosince 2021 tato směrnice nařizuje společnostem s 50 nebo více zaměstnanci zavést interní kanály pro podávání zpráv, které jsou bezpečné, důvěrné a snadno dostupné.

 • Nařízení o ochraně údajů
  Zajistěte, aby váš program pro oznamování byl v souladu se zákony na ochranu údajů, jako je GDPR, aby byly chráněny osobní údaje zúčastněných.

 • Opatření proti odvetným opatřením
  Implementujte zásady a postupy, které ochrání informátory před odvetnými opatřeními a zajistí jejich anonymitu.

 • Dokumentace
  Udržujte přesné záznamy o všech nahlášených obavách, vyšetřováních a opatřeních přijatých k prokázání souladu s regulačními požadavky.

BAUSW Whistleblower Software

Odkaz na hlášení

Integrace softwaru BAUSW Whistleblower do vaší společnosti je hračka. Žádné složité instalace – pouze unikátní URL adresa pro důvěrné podání oznámení, která zajišťuje hladkou integraci a okamžitý přístup k zabezpečené a efektivní platformě pro oznamování.

Důvěrné a anonymní hlášení

Zachování důvěrnosti a ochrana identity oznamovatele je klíčovým prvkem naší platformy pro podání oznámení. Naše platforma zaručuje nejvyšší průmyslové standardy zabezpečení dat a soulad s GDPR. Oznamovatelé mají navíc možnost podat oznámení anonymně a stále mít bezproblémovou obousměrnou komunikaci.

Obousměrná komunikace

Po odeslání oznámení obdrží whistleblower jedinečnou URL adresu, na které může vidět stav svého podání a komunikovat s vaší společností prostřednictvím zabudovaného chatu.

Další funkce

 • Oznamovací formulář dostupný 24/7
 • Přílohy a další dokumentace
 • Upozornění emailem
 • Export do CSV nebo PDF
 • CAPTCHA v souladu s GDPR, bez cookies

BAUSW Whistleblower software poskytuje komplexní řešení, které nejen splňuje legislativní požadavky, ale také zvyšuje etiku a pověst vaší společnosti. Je to proaktivní krok k vytvoření pracoviště, kde se daří transparentnosti, odpovědnosti a dodržování předpisů. Přijměte budoucnost podnikové etiky se softwarem BAUSW Whistleblower a pomozte své organizaci prosazovat nejvyšší standardy integrity.

Publikováno: 9/6/2023