Digitální inventář vybavení

Sledování využití, stavu a přidělení zařízení.

V dynamickém odvětví, kde jsou čas a zdroje zásadní, naše aplikace pro digitální inventář nabízí v reálném čase přehled o umístění, stavu a dostupnosti vašeho zařízení napříč projekty. Díky optimalizované alokaci zdrojů můžete zajistit, že vaše strojní zařízení bude využito na maximum, čímž se minimalizují prostoje a zbytečné náklady.

Získejte jedinečné výhody, jako je viditelnost v reálném čase, která vám umožní okamžitě porozumět umístění, dostupnosti a stavu zařízení v rámci více projektů. Plynule optimalizujte alokaci zdrojů, zajistěte přesné nasazení strojů, minimalizujte prostoje a maximalizujte nákladovou efektivitu.

Viditelnost v reálném čase

Viditelnost informací umožňuje lepší rozhodování a zabraňuje zbytečným prostojům zařízení.

Optimální alokace zdrojů

Optimalizujte alokaci zdrojů a zajistěte, aby zařízení bylo nasazeno efektivně a efektivně.

Prediktivní údržba

Sledování vzorů používání zařízení pomáhá předcházet nákladným neočekávaným poruchám.

Platforma BAUSW nabízí velkou sadu funkcí podnikové úrovně, jako jsou digitální podpisy, auditní stopu nebo řízení přístupu na základě rolí.

Elektronické podpisy

Snadné digitální podpisy. Podporuje také digitální certifikáty kompatibilní s regulacemi.

Soubory a přílohy

Nahrávejte a sdílejte soubory, dokumentaci a multimédia se svým týmem.

Komentáře

Diskutujte o důležitých úkolech a problémech prostřednictvím vestavěného a zabezpečeného systému komentářů.

Jak začít za 5 minut?

Zaregistrujte se zdarma a přidejte váš projekt.