Whistleblower Software

Od 15. prosince 2023 mají soukromé společnosti s 50 nebo více zaměstnanci a také veřejnoprávním subjekty povinnost zavést systémy a postupy pro interní oznamování.

Moderní systém pro oznámení přestupků má schopnost chránit pověst vaší společnosti a minimalizovat rizika spojená s právním a reputačním poškozením. Jeho cílem je umožnit nejen zaměstnancům, ale také dalším jednotlivcům, nahlásit možné nezákonné aktivity, které mohou ohrozit veřejný zájem nebo vaše podnikání. To může zahrnovat případy podvodů, korupce a dalších nedovolených praktik.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 datovaná 23. října 2019, která se týká ochrany osob, jež upozorňují na porušení práva Unie, nařizuje soukromým společnostem s 50 nebo více zaměstnanci a také veřejnoprávním subjektům povinnost vytvořit systémy a postupy pro interní oznamování a následné kroky. Proces oznamování musí zabezpečit efektivní sledování příjmu a zpracování oznamování, a rovněž je nezbytné určit odpovědnou osobu pro tuto problematiku.

V souladu s legislativou a GDPR

Zabezpečeno nejmodernějšími technologiemi a plně v souladu s GDPR i oznamovací legislativou.

Jednoduché a dostupné 24/7

Systém pro podání hlášení a administraci dat je dostupný online 24/7 z webového prohlížeče.

Bez potřeby integrace

S naším cloudovým řešením není třeba nic integrovat. Spuštěno máte za 5 minut.

Nejlevnější řešení na trhu

Pro jednoho řešitele je aplikace zdarma s neomezeným množstvím hlášení.

Platforma BAUSW nabízí velkou sadu funkcí podnikové úrovně, jako jsou digitální podpisy, auditní stopu nebo řízení přístupu na základě rolí.

Elektronické podpisy

Snadné digitální podpisy. Podporuje také digitální certifikáty kompatibilní s regulacemi.

Soubory a přílohy

Nahrávejte a sdílejte soubory, dokumentaci a multimédia se svým týmem.

Komentáře

Diskutujte o důležitých úkolech a problémech prostřednictvím vestavěného a zabezpečeného systému komentářů.

Jak začít za 5 minut?

Zaregistrujte se zdarma a přidejte váš projekt.