Nápověda

Nastavení aplikace

V aplikaci, kterou chcete nastavit nebo změnit, klikněte na Nastavení - Nastavení aplikace.

V dialogu nastavení aplikace najde několik záložek. Základní nastavení aplikace najdete v první záložce, kde nastavíte název aplikace, měrnou jednotku a časovou zónu (případně uvidíte i další volby v závislosti na konfiguraci aplikace).

Záložka Konfigurace obsahuje specifikaci (konfiguraci) aplikace, tzn. zde můžete změnit pole záznamů a další pokročilé volby.