Nápověda

Legislativa a podpisy

Je vedení elektronického stavebního deníku v souladu s českým stavebním zákonem?

Ano. Elektronický stavební deník upravuje vyhláška č. 499/2006 Sb., příloha 16, která stanoví, že stavební deník může být veden elektronickou formou v případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky kvalifikovaného elektronického podpisu.

BAUSW je v souladu se zákonem i v případech, kdy zúčastněné osoby nemají kvalifikovaný el. podpis (a nejedná se o veřejnou zakázku v nadlimitním režimu) a to díky možnosti exportu a tisku záznamů v PDF a díky podpoře vlastnoručních podpisů.

Musím mít kvalifikovaný certifikát pro podepisování záznamů?

To záleží na typu stavby. Kvalifikovaný elektronický podpis (certifikát) je vyžadován pokud chcete vést deník výhradně elektronicky (např. u veřejných zakázek v nadlimitním režimu, kde je to vyžadováno zákonem).

Stavební deník je však možné exportovat do PDF a vytisknout, a tím pádem vedete deník v listinné (papírové) formě. Naše aplikace podporuje podepisování i vlastnoručním podpisem přímo z aplikace. Aplikace BAUSW je tak vhodná pro všechny typy staveb.

Jak postupovat v případech, kdy zúčastněná osoba nemá kvalifikovaný certifikát nebo jej nemůže aktuálně použít?

Pokud není možná použití kvalifikovaného el. podpisu, lze využít tzv. “autorizovanou konverzi”. Zápis vytvoříte v listinné formě včetně podpisu a převedete zápis do elektronické formy pomocí autorizované konverze. Elektronickou formu dokumentu tak jednoduše nahrajete do záznamu jako “Podpis certifikátem”. Autorizovanou konverzi provádí pracoviště Czech Pointu.