Nápověda

Rozhraní

Po přihlášení do aplikace uvidíte seznam všech vašich aplikací, do kterých máte přístup. Zde také můžete vytvořit novou aplikaci ze šablony.

Základní prvky aplikace

Hlavní navigace

Kliknutím na “hamburger” ikonku v levém horním rohu otevřete nebo schováte hlavní navigaci, kde najdete odkaz na vaše aplikace, fakturaci a nastavení účtu.

Poznámka: Vaše navigace může vypadat jinak (nemusí mít všechny sekce zobrazené), kvůli nedostatečným oprávněním nebo nastavení účtu.