Nápověda

Podpisy

Co jsou podpisy

Digitální podpisy vám umožňují podepisovat záznamy v aplikaci pomocí kvalifikovaných digitálních certifikátů, digitálně podepsaných kontejnerů (tj. DigiDoc) nebo ručně psaných podpisů.

Jakmile je záznam digitálně podepsán, nelze jej upravovat. Tento mechanismus slouží jako důkaz pravosti uživatele a obsahu záznamu.

Kompatibilita s regulacemi

Nařízení eIDAS (EU 910/2014) uznává digitální podpisy jako právně rovnocenné tradičním vlastnoručním podpisům, což zajišťuje jejich platnost a vymahatelnost v soudním řízení.

Podpisy využívající kvalifikované digitální certifikáty nebo digitálně podepsané kontejnery jsou plně kompatibilní a v souladu s nařízením EU.

Povolení podpisů

Otevřete aplikaci, ve které chcete povolit podpisy, a přejděte na Nastavení -> Nastavení aplikace. Na kartě Konfigurace vyberte záznam, pro který chcete povolit podpisy, vyhledejte sekci „Funkce“ a zaškrtněte políčko „Podpisy“.