Nápověda

Role a oprávnění uživatelů

Do aplikací BAUSW lze přidat uživatele s různou úrovní oprávnění. Nastavení role a oprávnění můžete změnit ve správě uživatelů.

Role uživatelů

Rozlišují se dvě základní role: ADMIN a ČLEN. Uživatel, který aplikaci vytváří a spravuje má vždy ADMIN roli. Uživatelé pozvaní do aplikace mají jako výchozí roli ČLEN.

Admin

Uživatelé s rolí ADMIN mohou spravovat nastavení aplikace, mohou pozvat další uživatele a mají plný přístup ke všem datům aplikace.

Člen

Uživatelé s rolí ČLEN (MEMBER) mají omezený přístup k datům, nemohou spravovat nastavení aplikace ani pozvat další uživatele. Členové mohou být navíc omezeni pomocí oprávnění (nastavení oprávnění se liší v závislosti na nastavení aplikace).